Daily log: 11-18

11/18/2012

Births

Mercy St. Charles Hospital

Shelbe Smith, Fostoria, boy, Nov. 14.

Kari and Andrew Wallace, Toledo, boy, Nov. 15.

Dennielle Smith, Toledo, girl, Nov. 15.

Brandi Boyer, Oregon, girl, Nov. 15.

ProMedica Bay Park Hospital

Jodi and Thomas Tipton, Millbury, boy, Nov. 16.

ProMedica Toledo Hospital

Donna Keys, Toledo, girl, Nov. 16.

Elizabeth and Keith Davis II, Toledo, boy, Nov. 16.

Shawntia Easter, Toledo, girl, Nov. 16.

Lisa and Ryan Hendricks, Swanton, girl, Nov. 16.

Emily Costell, Toledo, boy, Nov. 17.

ProMedica St. Luke's Hospital

April and Peter Swick, Toledo, boy, Nov. 16.

Rachel and Aaron Ross, Monclova Township, girl, Nov. 16.